VOLT, CHRISTIAN
 Name and vital stats
  VOLT, CHRISTIAN (= ALFREDO ALCALA)