WHITE, C.
 Name and vital stats
  WHITE, C. (artist) cf COLLEEN WHITE
 EC COMICS
  MAD MAGAZINE~ (pen/ink/) 1984> 84