AZ-IZO
 Name and vital stats
  AZ-IZO (= ALEX NINO)NULL