AUSTIN, SKIP
 Name and vital stats
  AUSTIN, SKIP (writer)
 CAT WILD
  TORTURE~ (wr/) 1991> 91