FRITZ
 Name and vital stats
  FRITZ (= FRANK FRAZETTA)